chiastoliet

  • Identiteit, verwenlijken van levenstaak, helpt angsten en schuldgevoelens te laten verdrijven. Bevordert realiteitsbesef en nuchterheid. Vermindert verzuring, reuma en jicht, helpt bij uitputting, zwaktetoestanden en verlammingsverschijnselen.

    Prijs vanaf € 7,25

  • Identiteit, verwezenlijken van levenstaak, helpt angsten en schuldgevoelens te laten verdrijven. Bevordert realiteitsbesef en nuchterheid. Vermindert verzuring, reuma en jicht, helpt bij uitputting, zwaktetoestanden en verlammingsverschijnselen.

    Prijs vanaf € 7,25